Sobota 22. 11. 2014, meniny má Cecília, 294189 návštev

Rady a tipy na údržbu akumulátorov

Znaky nabitia a vybitia batérie.

Pri nabíjaní mimo vozidla sa batéria považuje za plne nabitú, ak všetky články rovnako intenzívne plynujú, elektrolyt ukazuje hodnotu 1,28 kg/l a napätie batérie /pri zapojení na nabíjačke a prechode menovitého prúdu/ je v rozpätí 15,00-16,50V.
Stav úplného vybitia je daný hustotou elektrolytu 1,12kg/l. Napätie sa môže pohybovať okolo 12V, ale vzhľadom k stavu nabitie môže byť aj nižšie. Pri poruchách eletrickej sústavy automobilu alebo nedodržaní prevádzkových predpisov môže byť napätie aj celkom nízke, napríklad 5-6V.

Zapájanie a odpájanie batérie do vozidla

Pri odpájaní batérie od elektrickej sústavy vozidla sa vždy najprv odpojí mínusový kontakt. Až keď je tento odpojený, tak sa môže manipulovať na plusovom kontakte.
Pri zapájaní batérie je to predne naopak, najprv sa zapojí kontakt s označením plus a keď je batéria riadne upevnená, nahodí sa kontakt s označením mínus.
Kontakty musia byť čisté, môžu sa ošetriť vazelínou alebo prípravkom na to určeným a kontakty treba dôkladne dotiahnuť.
Minimálne povolené napätie namerané na svorkách batérie pred namontovaním do vozidla je určené na 12,4V.

Elektrická sústava automobilu

Regulátor automobilu by mal byť nastavený v rozpätí 13,8V-14,2V, ideálne je 14V.
Pre 6V batérie platia polovičné hodnoty.
Novšie typy vozidiel môže mať dobíjacie napätie okolo 14,5V a niektoré druhy vozidiel napr. značky Ford majú napätie takmer 15V, pre tieto vozidlá sa používajú batérie na to určené a to rada Blue dynamic, alebo High performance.
Povolený tzv. odber vo vozidle, ktoré je odstavené a má kľúčik vybratý zo zapaľovania je 30mA /0,03A/.
Ak je odber väčší, je nutná častejšia kontola batérie, prípadne jej dobíjanie mimo vozidla. Ak je však hodnota presiahnutá významne, je nutné vyhľadať odborníka a dať tento stav do poriadku.

Dobíjanie batérií na nabíjačke

Ak je batéria údržbová, treba uvoľniť všetky otvory, aby mal kam unikať vznikajúci vodík.
Dobíjacie napätie sa vypočíta jednoduchým vzorcom, je to cca desatina kapacity akumulátora, čiže napíkla pri 44 Ah je dobíjací prúd 4,4 A.
Pokiaľ máte k dispozícii nabíjač bez možnosti regulovania prúdu, batéria je nabitá ak vykazuje znaky popísané v časti Znaky nabytia a vybitia akumulátora.
Pokiaľ chcete vedieť viac podrobností o nabíjaní, v záručnom liste k batériám značky Varta sa to dočítate podrobnejšie.
Vzhľadom k možnej explózii pri manipulácii s batériou doporučujeme prenechať nabíjanie odborníkom.

Skladovanie nabitých batérií s elektrolytom

Pokiaľ nebudete batériu dlhšiu dobu využívať, je nutné ju správne skladovať, aby nedošlo k jej poškodeniu. Batéria má byť odpojená od elektrickej sústavy automobilu, alebo nabíjačky. Batéria musí byť riadne dobitá /hustota 1,28kg/l, napätie 12,6V/, uzavretá a skaldovať sa musí v suchej a neprašnej miestnosti. Na povrch sa nesmú klásť vodivé ani nevodivé predmety. Ak pokojové napätie klesne na hranicu 12,2V je nutné batériu dobiť.Pre 6V batérie platí polovičná hodnota.
AKUSERVIS Anton LÁSLOP, Letisková 6, 97101 Prievidza, 046/5413429, info@laslop.sk